Stor satsning på produktutveckling i Admincontrol

Kristoffer Munthe Aasbø är produktchef på Admincontrol. Hans viktigaste uppgift är att se till att företaget identifierar, prioriterar och utvecklar de bästa lösningarna som uppfyller våra kunders förväntningar. Här delar han med sig av sina erfarenheter och tankar om hur Admincontrol ser till att ta täten vad gäller produktutveckling och lite om vad våra kunder kan se fram emot under 2019.

1. Du har varit på Admincontrol sedan 2011. Hur upplever du marknadens mognad idag jämfört med för några år sedan?

–  Marknadens mognadsgrad har förändrats betydligt under dessa år –för båda våra lösningar: styrelseportal och Virtuella Datarum. När jag började på Admincontrol var det få som visste vad en styrelseportal var och vilket värde en sådan skulle kunna tillföra företaget. Då upplevde vi också att många av de kunder vi kontaktade hade fysiska datarum med ringpärmar och kilovis med papper – och styrelsedokument skickades ofta ut med budbil. Detta har förändrats totalt. Idag har det blivit en självklarhet för de allra flesta företag att använda en digital portal för distribution av styrelsematerial. Dessutom har delning av information med externa parter i ett säkert datarum blivit den nya standarden för due diligence-processer. Det har varit oerhört spännande att vara med på denna resa.

2. Finns det en typisk Admincontrol-kund? (Bransch, storlek, offentlig, privat etc)

– Vi har kunder i alla branscher, storlekar och företagsformer – privata såväl som offentliga. Gemensamt för de allra flesta är att man vill ha ett system för att få bättre säkerhet, kontroll, spårbarhet, struktur och effektivitet i samband med delningen av information med interna och externa parter. Vi ser också en tydlig ökning av efterfrågan på styrelseportaler och datarum bland mindre företag och startups. De har också börjat se värdet av att professionalisera på ett tidigt stadium och förbereda för potentiella transaktioner. Genom att använda våra produkter bäddar företaget för framgång genom att beslutsfattarna har en enkel och säker plattform att arbeta på. Admincontrol ger helt enkelt våra kunder en bättre grund för att fatta bättre beslut!

3. Vissa styrelseledamöter har kanske inte en sån hög digital erfarenhet. Klarar alla av att använda lösningen?

–   Vi har lagt stor vikt vid att alla ska kunna använda lösningen – även de med lägre digital kompetens. Samtidigt ser vi en trend att antalet yngre styrelseledamöter ökar och dessa är mycket mer vana vid att använda digitala lösningar. Det är med andra ord viktigt att vi skapar en lösning som tilltalar båda dessa användargrupper. För att optimera våra lösningar involverar vi våra användare att testa våra produkter i utvecklingsfasen – vilket ger stort värde. Den feedback vi får är att båda våra lösningar är mycket enkla att börja använda. Vi arbetar så klart kontinuerligt med att göra detta ännu bättre, och här kommer det att ske flera förbättringar framöver

4. Vad gör Admincontrol för att säkerställa att ni ligger i täten när det gäller utvecklingen av era tjänster?

– Min största utmaning som ansvarig för produkten och produktstrategin är att se till att vi prioriterar och utvecklar de bästa lösningarna. Vi är engagerade i att involvera kunderna inte bara i utvecklingen av funktionaliteten, utan även i våra produktplaner. På så sätt säkerställer vi tillsammans med våra kunder att det vi utvecklar ger användarna värde och fördelar. På Admincontrol har vi också en gedigen FoU-avdelning och en framåtblickande IT-strategi. Detta, tillsammans med det faktum att vi nu har Visma som en ägare som fokuserar starkt på innovation inom mjukvara, ger oss en stark ställning. På detta sätt kommer vi absolut att se till att Admincontrol kommer att fortsätta att ligga i täten när det gäller utveckling.

5. Vad kommer att hända på produktsidan 2019?

Under 2019 ska vi fortsätta att vara marknadsledande inom stabilitet, driftstid och säkerhet kombinerat med en hög grad av lokal service och support. Dessutom kommer vi att erbjuda nya, spännande funktioner relaterade till vår styrelseportal där vårt mål är att digitalisera hela styrelsemötesprocessen. Detta inkluderar bland annat flera förbättringar relaterade till vår mötesbok, vårt mötesprotokoll och vår e-signeringslösning. När det gäller datarumstjänsten, kommer det bland annat stöd för bulk download (massnedladdning av dokument) och stora förbättringar av Q&A-funktionen för att nämna några nyheter. Vi arbetar också med att se till att användarna kan använda appen på Android-enheter i framtiden, och vi kartlägger användningen av artificiell intelligens främst för vår datarumsprodukt.

Våra kunder har helt klart mycket att se fram emot 2019 och åren därefter. Och vi kommer som alltid att fokusera på att leverera lösningar som uppfyller våra kunders förväntningar.