Guide: Styrelsens beteende: 5 nya arbetsstilar

Avancerade styrelser påskyndar förändringar i hur de arbetar för att anpassa sig till det digitala och tillmötesgå nya krav. Det är nu viktigt att alla styrelser lär sig på bästa sätt och antar den teknik och de vanor de behöver för att hålla jämna steg.


Ladda ned guiden och läs mer om följande: 

  • De bästa metoderna för virtuellt samarbete 
  • Verktyg för snabbt beslutsfattande
  • Hålla digitalt arbete på styrelsenivå säkert 
  • Vikten av att förbättra digital kompetens på styrelsenivå
  • Varför styrelser använder data för att modellera och förutsäga risker

Styrelsens beteende: 5 nya arbetsstilar – Ladda ned guide

Få ett exemplar av guiden här:

Registrera dig här för att ladda ned e-book
    Vårt nyhetsbrev är på engelska och skickas ut 2-4 gånger per år. Du kan avregistrera dig när som helst.