Effektivt styrelsearbete med en styrelseportal

Digitaliseringen har förändrat styrelsearbetet under de senaste tio åren. Det är numera en självklarhet att arbeta pappersfritt, och få effektivt styrelsearbete. Det har aldrig varit viktigare att konstant ha tillgång till all dokumentation. En styrelseportal har blivit ett viktigt verktyg för professionella styrelser – nedan berättar vi varför.

Det digitala styrelsearbetet är säkert, enkelt och pappersfritt 

Med en styrelseportal kan styrelsen enkelt arbeta pappersfritt med känslig dokumentation. All dokumentation lagras digitalt och sorteras i mappar som ger god överblick, samtidigt som dokumenten är tillgängliga både online och offline. Ett digitalt styrelsearbete ger bättre kontroll över dokumentationen, och mötena blir både tidseffektivare och lättare att överblicka. Med funktioner som elektronisk signering, digital dagordning, säker meddelandetjänst, personliga anteckningar och en rad andra funktioner, så förenklar styrelseportalen hela processen för styrelseordförande, sekreterare och styrelsemedlemmar. Förenklingen är märkbar i styrelsemötets alla delar – planering, genomförande och efterarbete.

Digitalt – den enda sättet

En av de viktigaste anledningarna till att många väljer att digitalisera styrelsearbetet är möjligheten att kunna arbeta var som helst och när som helst, med tillgång till hela arkivet av dokument.  I en styrelseportal är elektronisk signering en självklarhet, och man är inte längre bunden till kontoret eller begränsad av tillgång till utrustning som skrivare och skanner. Elektronisk signering är ett enkelt och säkert sätt att signera dokumentation. För styrelseordförande och administratörer underlättar det inte bara arbetet efter styrelsemötet, dessa har dessutom full kontroll över vilka som signerar. Skulle signaturer saknas till viktiga deadlines går det att skicka ut påminnelser via sms och e-post till berörda parter.

Effektiv styrelsearbetet, Tryggt och säkert

Budgetar, fusioner och strategier är några av de känsliga ämnen som diskuteras i ett styrelserum. Det tas ofta fram styrdokument som underlag för arbetet. Om fel dokument hamnar på avvägar kan det vara kritiskt för ett företag, både internt och externt. Med en styrelseportal förvaras känsliga dokument tryggt och säkert, och de är endast tillgängliga för registrerade användare med rätt åtkomsträttigheter. Skulle enheter med offlinedata förloras eller stjälas, kan innehållet enkelt tas bort med fjärradering. Datasäkerheten är en mycket viktig fråga för Admincontrol och våra kunder, och våra säkerhetsåtgärder och internkontroller regleras av vår ISO 27001:2013-certifiering.